Senast publicerat 10-12-2021 13:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 22/2016 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.05.2016FöredragandeInrikesministerietFöredragandeenhetschefMika RytkönenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.05.2016
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.05.2016
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

22.11.2016
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

18.07.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/0851
Hänvisning till Eutori
EU/2016/0852
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

gränskontrollerförordningarinformationssystemSchengenavtalenillegal invandringgränsövergångartredjeländerpersonuppgifterbrottsbekämpningterrorismEuropeiska unionen