Senast publicerat 22-04-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 23/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum17.03.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmilia TiuttuStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

17.03.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

22.03.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0104
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

standardiseringstandarderföreningarbeslutsfattandeEU-rättEU-förordningarEuropeiska unionen