Senast publicerat 10-12-2021 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 3/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.02.2017FöredragandeInrikesministerietFöredragandegränssäkerhetsexpertMikko SimolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

24.05.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

04.12.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/1677
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

mobilitetvisumvisumfrihettredjeländersäkerhet och trygghetregistreringresenärerinformationssystemtillstånd (lov)Europeiska unionen