Senast publicerat 06-06-2022 09:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 30/2016 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.06.2016FöredragandeInrikesministerietFöredraganderegeringsrådAnnikki Vanamo-AlhoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.06.2016
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.06.2016
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

02.12.2016
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

03.03.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

27.04.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

12.11.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

28.10.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

24.05.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/0959
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

illegal invandringEU-ländertredjeländerpersonregister (personupplysningar)ansiktsigenkänning (teknik)fingeravtryckbiometrisk identifieringförordningarEuropeiska unionen