U 30/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum31.05.2018
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Arto  Rajala
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum31.05.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum05.06.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2017/0294
Hänvisning till EU-dokument
Sökordnaturgas  inre marknad  direktiv  energipolitik  EU-länder  tredjeländer  gasledningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 3.12.2018 11:16