Senast publicerat 20-09-2021 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 32/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett moderniserat associeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater samt Chile (det moderniserade associeringsavtalet med Chile)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.06.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådAnu Vuori-KiikeriStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

23.06.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

internationella överenskommelserEU-ländersamarbetehandelspolitikutrikespolitiksäkerhetspolitikutländska investeringarEuropeiska unionenChile