Senast publicerat 20-06-2022 11:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 33/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandeöverdirektörLauri Yli-VakkuriStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.07.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0569
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringspolitikasylpolitikSchengenavtalenutvärderingövervakningEU-länderförordningarEuropeiska unionen