Senast publicerat 04-10-2021 16:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 34/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandeförvaltningsrådIsmo MäenpääStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.07.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0630
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fiskefiskproduktertulltarifferförordningarEuropeiska unionen