Senast publicerat 05-10-2022 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 35/2016 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.08.2016FöredragandeInrikesministerietFöredraganderegeringsrådAnnikki Vanamo-AlhoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

26.08.2016
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2016
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

26.10.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Kompletterande skrivelse

21.04.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

13.09.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1084/2022
Hänvisning till Eutori
EU/2016/1293
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

asylrättEU-länderflyktingaruppehållstillståndflyttningsrörelsemobilitetfamiljemedlemmarförordningartredjeländerEuropeiska unionen