Senast publicerat 06-05-2022 13:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 35/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2022 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (budgeten; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.07.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

26.10.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

08.02.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

28.04.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

28.04.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1799
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

budgeterförbindelseravgifterEU-stödEuropeiska unionen