Senast publicerat 20-09-2021 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 36/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.07.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörSonja TöyryläStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

15.07.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

luftfartdatasäkerhetriskhanteringförordningarflygsäkerhetEuropeiska unionen