Senast publicerat 27-09-2021 09:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 37/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 vad gäller begränsningar av tillträdet till unionens vatten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum26.08.2021FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanOrian BondestamStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

26.08.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0719
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fiskeripolitikfiskerättförordningarEU-länderbegränsningarEuropeiska unionen