Senast publicerat 18-10-2021 10:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 38/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.09.2021FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådMarja Luukkonen Yli-RahnastoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0703
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

konsumtionskrediterEU-direktivkreditgivninginformationspliktkreditvärdighetkedjehandelkonsumentrådgivningEuropeiska unionen