Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

U 4/2019 rd

Senast publicerat 09-12-2020 13:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 4/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.07.2019FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeenhetschefKatja AhlforsStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

09.08.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

04.09.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

22.09.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1304

Sökord

EU-länderinternationella överenskommelserCotonouavtaletAfrikaKaribienStillahavsområdetförhandlingarhållbar utvecklingekonomisk politiksamarbeteutvecklingspolitikEuropeiska unionen