Senast publicerat 18-05-2022 15:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 40/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (MAR-förordningen) för att förbättra förutsägbarheten och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.09.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigJohanna MakkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

11.03.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0678
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

finansieringEU-länderbruttonationalproduktmervärdesskattförordningarEuropeiska unionen