Senast publicerat 17-12-2021 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 41/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.09.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMaarit HuotariStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

09.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

14.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0586
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

elektronisk identifieringdigitalisering (process)identitet (självbild)datasäkerhetstrategierpersonuppgifterelektronisk ärendehanteringinre marknadEU-ländertillämpningsprogramEuropeiska unionen