Senast publicerat 03-12-2021 16:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 42/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.09.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJanne HäyrynenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

09.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

14.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0835
Hänvisning till Eutori
EU/2021/0836
Hänvisning till Eutori
EU/2021/0837
Hänvisning till Eutori
EU/2021/0856
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

penningtvättterrorismfinansieringanmälningspliktövervakningantiterrorismvirtuell valutaEU-ländertredjeländerriskhanteringEU-direktivförordningarEuropeiska unionen