Senast publicerat 22-10-2021 17:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 43/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.09.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMilla KouriStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

09.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

14.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0745
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

långrön ekonomifinansieringmasskuldebrevförordningarEuropeiska unionen