Senast publicerat 19-10-2022 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 43/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en reform av reglerna om EU:s geografiska beteckningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.05.2022FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMaija HeinonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

31.05.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

31.05.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0386
Hänvisning till Eutori
EU/613/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

immaterialrättortnamnursprungsmärkningaralkoholdryckerjordbruksprodukternäthandelhållbar utvecklingregisterEU-förordningarEuropeiska unionen