Senast publicerat 11-10-2021 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 44/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum16.09.2021FöredragandeJustitieministerietFöredraganderegeringssekreterareMaija LeppäStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

21.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1803
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

domarutlandetcivilrätthandelsrätträttsskyddverkställighetEU-ländertredjeländerinternationella överenskommelserEuropeiska unionen