U 45/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.06.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandebudgetråd
Seija  Kivinen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum28.06.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum10.02.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum23.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum13.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Revisionsutskottet
+ Stora utskottet
+ Revisionsutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kulturutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Lagutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0987
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0990
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0992
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0993
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0996
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfinansiering  samfundsskatt  utsläppshandel  plast  mervärdesskatt  budgeter  Europeiska unionen 
Senast publicerat 09-03-2020 11:57