Senast publicerat 20-10-2021 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 45/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (produktsäkerhetsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum16.09.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmilia TiuttuStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

21.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0704
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

produktsäkerhetkonsumentskyddnäthandeldigitalisering (process)förordningarEU-direktivEuropeiska unionen