U 46/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum07.09.2017
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Tanja  Innanen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum07.09.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum12.09.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum14.11.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum16.11.2018
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum14.09.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2016/0549
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1145
Hänvisning till EU-dokument
Sökordstraffregister  tredjeländer  EU-länder  informationssystem  förordningar  samarbete  Europeiska unionen 
Senast publicerat 23.10.2019 14:10