Senast publicerat 21-04-2021 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 46/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om ändring av förordningarna (EU) 2017/2402 och (EU) nr 575/2013 (ändringar i ramverket för värdepapperisering)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum17.09.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKatri AhoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

17.09.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

22.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1195
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1199
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

värdepapperiseringbankersoliditetstämplar (märken)krediterborgensmänriskhanteringkapitalmarknadencoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen