Senast publicerat 18-10-2021 10:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 46/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för experimentell ekosystemforskning (anslutning till AnaEE ERIC-konsortiet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.09.2021FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandeforskningsdirektörMikko PeltonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

23.09.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

forskningsverksamhetekosystem (ekologi)samarbeteforskningsinstitutEU-länderEuropeiska unionen