Senast publicerat 19-10-2017 11:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 5/2015 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det gemensamma europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för språkresurser och språkteknologi (anslutning till konsortiet Clarin Eric)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.07.2015FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietFöredragandeUndervisnings- och kulturministerietundervisningsrådPetteri KauppinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

06.07.2015
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

08.09.2015
sv U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

språkforskningsverksamhetspråkteknologiuniversitetsamarbetekonsortierEuropeiska unionen