U 5/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum02.02.2017
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Päivi  Janka
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum02.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum07.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum25.05.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2016/1749
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförnybara energikällor  direktiv  energipolitik  EU-länder  biobränslen  biogas  biomassa  elproduktion  värmeproduktion  trafikpolitik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 11.1.2019 16:07