Senast publicerat 06-04-2016 09:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 50/2013 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (eCall-systemets typgodkännandekrav)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen avslutad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.07.2013FöredragandeKommunikationsministerietregeringsråd

Talmannens beslut

05.08.2013
Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelat i plenum

04.09.2013

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2013/1185
Hänvisning till Eutori
EU/2013/1186
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

FordonFörordningarNödcentralerTelefontjänsterEuropeiska unionenTypgodkännandeTrafiksäkerhet