Senast publicerat 21-10-2022 17:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 50/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum16.06.2022FöredragandeMiljöministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJaakko Kuisma Statsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.06.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

21.06.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2023/0451
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

industridjurstallarutsläppmiljötillståndmiljöskyddgruvorklimatpolitikenergipolitikcirkulär ekonomiEU-direktivtillgång till informationEuropeiska unionen