Senast publicerat 16-12-2021 13:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 51/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och utsläppssnåla bränslen i sjötrafiken och om ändring av direktiv 2009/16/EG (SK. FUELEU MARITIME)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum30.09.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådJanne Mänttäri Statsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

05.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0802
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

havstrafikbränslenförnybara energikällorutsläppEU-direktivförordningarEuropeiska unionen