Senast publicerat 10-12-2021 13:29
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 53/2016 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.09.2016FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandeforstrådHeikki GranholmStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

15.09.2016
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.09.2016
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

09.05.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/1350
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

markanvändningskogsbrukklimatpolitikenergipolitikväxthusgaserutsläppförordningarEuropeiska unionen