Senast publicerat 02-06-2022 11:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 54/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum30.09.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörHelinä TeittinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

05.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2005/1411
Hänvisning till Eutori
EU/2008/1492
Hänvisning till Eutori
EU/2015/1678

Relaterat ärende

Sökord

flygtrafikinternationella överenskommelserEU-länderluftfartArmenienTunisienUkrainaEuropeiska unionen