Senast publicerat 16-12-2021 13:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 55/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (ansvarsfördelningsförordning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum30.09.2021FöredragandeMiljöministerietFöredragandemiljörådMarjo NummelinStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

05.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0823
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

växthusgaserutsläppEU-länderklimatpolitikutsläppshandeltrafiklantbrukbyggandeEuropeiska unionen