Direkt till innehållet

U 56/2018 rd

Senast publicerat 16-09-2020 15:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 56/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum05.07.2018FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådArmi TaipaleStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

06.07.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

20.12.2018
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1096
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1163
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1167
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

hållbar utvecklinghållbar konsumtionförordningarfinansmarknadenförsäkringinvesteringsprodukterklassifikationEuropeiska unionen