Senast publicerat 16-12-2021 13:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 56/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.10.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådLeo ParkkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0792
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energiskattelskatthållbar utvecklingklimatpolitikEU-direktivbränslenbiobränslenmiljöeffekterEuropeiska unionen