Senast publicerat 16-03-2022 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 57/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.10.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigIlari ValjusStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Kompletterande skrivelse

09.03.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0794
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikutsläppimporttredjeländerprodukteravgifterutsläppshandelEuropeiska unionen