Senast publicerat 16-12-2021 13:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 59/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.10.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådPekka GrönlundStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0798
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

förnybara energikällorbiobränslentrafikEU-direktivenergipolitikEuropeiska unionen