U 6/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till återtagandeavtal mellan Europeiska un-ionen och Republiken Vitryssland (återtagandeavtal med Vitryssland)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.08.2019
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Berit  Kiuru
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum29.08.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2010/1760
SökordVitryssland  internationella överenskommelser  tredjeländer  returnering  avvisning  utlänningar  illegal invandring  Europeiska unionen 
Senast publicerat 27-09-2019 15:43