U 60/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021-2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Heini  Huotarinen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1166
EU/2018/1170
Hänvisning till EU-dokument
Sökordgrundrättigheter  värden  fonder  frihet  mänskliga rättigheter  rättsstat  demokrati  Europeiska unionen 
Senast publicerat 10.12.2018 14:58