Senast publicerat 19-05-2022 14:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 60/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.10.2021FöredragandeMiljöministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanLaura AhoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Kompletterande skrivelse

08.04.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0789
Hänvisning till Eutori
EU/2021/0806
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utsläppshandelväxthusgasermarknader (ekonomi)EU-direktivbesluthavstrafikvägtrafikbyggnaderEuropeiska unionen