Senast publicerat 16-12-2021 13:47
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 61/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum21.10.2021FöredragandeMiljöministerietFöredragandespecialsakkunnigElina VaaraStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

26.10.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0818
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

klimatpolitikutsläppshandelfonderhushålltrafikföretagEU-ländersocialpolitikenergipolitikEuropeiska unionen