U 62/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (punktskattedirektivet) med dithörande förslag till ändring i rådets förordning (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter) samt till parlamentets och rådets beslut (datorisering)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredraganderegeringsråd
Merja  Sandell
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1108
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1111
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1113
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordaccis  informationssystem  varor  tullar  samarbete  övervakning  beskattning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 07-04-2020 11:40