Senast publicerat 11-03-2022 17:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 62/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum28.10.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandeledande expertElina RantakokkoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

29.10.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0839
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

penningtvättEU-länderbankkontoninformationsförmedlingcentraliseringrätt till informationEU-direktivbrottsbekämpningEuropeiska unionen