U 63/2018 rd

Statsrådets brev till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om att ändra rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna i punktskatten för alkohol och alkoholdrycker (ändring av alkoholaccisens struktur)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredraganderegeringsråd
Merja  Sandell
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1110
Hänvisning till EU-dokument
Sökordalkohol  alkoholdrycker  accis  inre marknad  förenhetligande  EU-länder  cider  öl  beskattning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 07-11-2019 13:46