Senast publicerat 03-12-2021 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 63/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.11.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandekommunikationsrådSini WirénStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1045
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

radioanläggningarEU-ländermobiltelefonerladdningsanordningarkompatibilitetkonsumenterEuropeiska unionen