Senast publicerat 11-02-2022 15:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 64/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (SOLVENS II) samt om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av försäkringsföretag och återförsäkringsföretag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.11.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandespecialsakkunnigTom StrandströmStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1044
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1049
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försäkringsbolagplaceringriskhanteringriskbedömningövervakningsoliditetEU-direktivEuropeiska unionen