Latest publish 12-01-2023 14:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 64/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.09.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandevaldirektörArto JääskeläinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0905
Hänvisning till Eutori
EU/64/2022

Relaterat ärende

Sökord

val (samhälleliga händelser)författningareuropaparlamentarikerEU-ländervalkretsarEuropeiska unionen