U 65/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Satu  Paasilehto
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1149
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1168
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1244
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
SökordErasmus (utbildningsprogram)  utbildning  ungdomar  idrott  solidaritet  sysselsättningspolitik  kulturpolitik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 25.1.2019 13:52