Senast publicerat 17-12-2021 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 66/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (reform av det allmänna preferenssystemet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.11.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeenhetschefKent WilskaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

23.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

förtullningtullförmånerhandelspolitikinternationell handelEU-ländertredjeländerförordningarEuropeiska unionen