U 67/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandekonsultativ jurist
Timo  Halonen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1248
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfonder  fiskeri  fiskeripolitik  hållbar utveckling  havsskydd  akvakultur (fiskeri)  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14-02-2019 09:46